יום ראשון, 4 בנובמבר 2012

"איפה מאחסנים את המפתח שפותח את הגלגל הרזרבי באופנועים?"

אם אתם חושבים שועדת הכלכלה שלנו היא גוף רציני שעוסק בנושאים רציניים של כלכלה בליווי מומחים מהשורה הראשונה תוך הכרת העובדות והכנה ראויה לפני כל דיון, אני מזמין אתכם לפתוח חלק מהפרוטוקולים של הועדה - הנה דיון אחד שמצאתי משנת 2005 שנראה כאילו נלקח מאחד המערכונים של הגשש.
הסוגיה : האם גם אופנוענים צריכים לשאת באפוד זוהר.
אגב, שימו לב גם לדבריו של גלעד ארדן ,שעל פי התוכנית 'עובדה' ששודרה השנה, הוא זה שעמד מאחורי החוק.  על פי הכתבה, החוק הועבר אליו מחברת לובינג כבר כתוב על ידי משפטני החברה שאמורה היתה לספק את האפוד הזוהר. החוק ,אגב, מעניק לאותה החברה בלעדיות בישראל על אספקת האפודים- ככל שיותר כלי רכב יחויבו בנשיאתה כך הרווחים שלה יגדלו.


נדלג על הפתיחה ונעבור לדיון עצמו. לא נגענו :


לאה ורון:
השאלה רק איפה יונח האפוד באופנוע, כאשר לחלק מן האופנועים בוודאי אין בכלל תא מטען.

אתי בנדלר:
אם מדובר על טוסטוסים למשל.

גלעד ארדן:
אין דבר כזה. חייב להיות מקום אפסון. או שהמושב מתרומם, או שיש ארגז.

לאה ורון:
גם בטוסטוס?

גלעד ארדן:
בכל אופנוע. איפה שמים את הקסדה?

אתי בנדלר:
אמרו לי שאת הקסדה מחברים עם מנעול, כך אמרה לי מישהי שהיה לה טוסטוס.

היו"ר אמנון כהן:
יש בעיית אחסון אמיתית?

אתי בנדלר:
כך אמרו לי.

אבשלום (אבו) וילן:
בווספה ובכל אופנוע תמיד יש תא אחסון.

היו"ר אמנון כהן:
איפה מניחים את המשולש הזוהר? האם אופנועים מחויבים להחזיק משולש זוהר?

קריאה:
לא.

גלעד ארדן:
אז עוד יותר חשוב שיהיה להם אפוד. אם אין להם משולש זוהר אז לפחות שיהיה אפוד.

לאה ורון:
האופנוען יורד לגמרי מהכביש. אופנוע, בניגוד למכונית, יכול לשים את האופנוע בצד.

גלעד ארדן:
גם כלי רכב גדול יותר יכול לחנות בשוליים.

אליעזר כהן:
הייתי ממליץ לקבוע שאופנוע יירד לחלוטין לשוליים. אני רוצה להעיר שתי הערות, אחת בעד והשנייה נגד.

היו"ר אמנון כהן:
רק רגע. אני מבקש לשאול את נציגת משרד התחבורה, האם יש בעיה אמיתית באחסון באופנועים?

חוה ראובני:
קודם כול, גם באופנוע יש חובה להחזיק משולש אזהרה. החובה גורפת.

היו"ר אמנון כהן:
איפה מאחסנים את המשולש, איפה מאחסנים את המפתח שפותח את הגלגל הרזרבי?

חוה ראובני:
אני לא מתיימרת להיות אשת מקצוע טכני.

גלעד ארדן:
תמיד יש איפה לאחסן. באופנוע אין גלגל רזרבי.

היו"ר אמנון כהן:
אם לאופנוע יש תקלה, איזה סימן אזהרה הוא שם בלילה?

אליעזר כהן:
הוא מזמין גרר.

היו"ר אמנון כהן:
בינתיים, עד שהגרר יגיע, הוא צריך לסמן את עצמו.

אליעזר כהן:
באופנוע אין גלגל רזרבי. הרוכב מפרק את הגלגל ונוסע למוסך.

גלעד ארדן:
עם מה הוא מפרק?

אבשלום (אבו) וילן:
לא ראיתי אי-פעם אופנוע בלי שום תא מטען.

חוה ראובני:
חייב להיות איזה תא מינימלי. אני מציעה לכתוב שברכבים, למעט אופנועים, האפוד יאוחסן בתא הנהג. לגבי כל היתר, לא להגיד כלום. הוא צריך להימצא. אנחנו לא נתערב. כל אחד ימצא פתרון משלו.

היו"ר אמנון כהן:
היכן שהוא רוצה, אפילו בכיס שלו, או שילבש את זה עליו.

גלעד ארדן:
אם הוא קנה קטנוע בן ‎60 שנה שאין בו שום מקום אחסון, וגם לא מוכן להרכיב עליו ארגז, אז שילבש את האפוד עליו. אין מקרה כזה. כל אחד לוקח אתו מחברת, תיק, נוסעים עם זה לעבודה וללימודים.

חוה ראובני:
אתמול הוועדה אישרה שלשר התחבורה תהיה סמכות לפטור. אם יימצא האופנוע שאין בו מקום לשים אפוד קטן אז ניתן לו פטור.

אבשלום (אבו) וילן:
מישהו אמר לי שבטרקטורונים יש בעיה.

שולמית שמעון:
לטרקטורון אסור לעלות על הכביש, אז אין בעיה.

אליעזר כהן:
חשוב שיילכו עם אפוד כזה, וזה חשוב לאופנוען עוד יותר מאשר לבעל מכונית. אם אפשר, הוא היה צריך לרכב עם זה כל הזמן. אחת הבעיות של אופנועים, שהם לא נראים.

היו"ר אמנון כהן:
את זה אנחנו לא יכולים לחייב.

אליעזר כהן:
בעיית האחסון נפתרה ב-‎90% מהמקרים כי האופנוענים בדרך כלל רוכבים עם תרמיל גב.

חוה ראובני:
החובה היא גם כשהרכב חונה. נקבע שהאפוד "יימצא בכל עת", לא רק כשהאופנוע נוסע.

אליעזר כהן:
אני מציע לאפשר לאופנוענים ללכת עם סרט, לא עם חזייה שלמה. את הסרט אפשר לקפל.

היו"ר אמנון כהן:
את זה יקבע שר התחבורה בתקנות. אני לא קובע.

אליעזר כהן:
דרך אגב, אני לא נגד החוק הזה.

לאה ורון:
האם הגברת ראובני צודקת, שצריך למחוק את המילים "בכל עת" אם יש כוונה להחיל את זה על אופנועים?

אתי בנדלר:
לא, גברת ראובני מציעה להשאיר את סעיף קטן (א) כפי שהוא, שיחול גם על אופנועים.

חוה ראובני:
זה גם כשהוא חונה, לא רק כשהוא נוסע. תסתכלי על סעיף קטן (ב).

היו"ר אמנון כהן:
אנחנו מנחים את היועצת המשפטית של הוועדה להתאים את סעיפי הצעת החוק הן לרכב והן לאופנוע.

גלעד ארדן:
אפשר להוסיף סעיף הגדרה ולהגיד: ""כלי רכב" - לרבות אופנוע, בשינויים המחויבים".

אתי בנדלר:
מה זה "שינוי מחויב"? מי שלא מבצע את החובה הזאת עובר עבירה פלילית. הוא לא יודע מה זה שינוי מחויב. צריך להבהיר מה היא החובה.

אלו השינויים:
סעיף קטן (א) נשאר כפי שאושר בוועדה.
בסעיף קטן (ב) ייאמר: "הנוהג ברכב, למעט באופנוע, יחזיק את האפוד הזוהר, בכל עת, בתא הנהג ברכב."
וסעיף קטן (ג) ייאמר: "הנוהג ברכב מנועי בדרך שאינה דרך עירונית, היוצא או היורד מהרכב, לפי העניין, ילבש אפוד זוהר, למעט במדרכה; ואולם הוא יהיה פטור מהחובה האמורה אם אחד מנוסעי הרכב יצא או ירד מהרכב כשהוא לבוש באפוד הזוהר".

היו"ר אמנון כהן:
אישרנו את הצעת החוק. בבקשה תתאימי את הניסוחים.

אליעזר כהן:
האם אי אפשר לכתוב: "אפוד או סרט"?

גלעד ארדן:
השר יוכל לתת פטור, או לתת הנחיה.

אתי בנדלר:
כתוב ש"הוראות סעיף זה לא יחולו על סוגי כלי רכב שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה". אפשר להוסיף שהשר רשאי בתקנות כאמור לקבוע חובה ללבוש דבר מה במקום האפוד, כלומר זה יחול אבל החובה תהיה על לבישת הסרט שאתה רצית.

חוה ראובני:
לדעתי יש לו סמכות בכל מקרה לקבוע דברים מן הסוג הזה בתקנות.

גלעד ארדן:
אם ירצה, יפטור את האופנועים ויתקין תקנה שמחייבת אותם בענידת סרט.

אבשלום (אבו) וילן:
מה מועד התחילה?

אתי בנדלר:
‎1 בינואר ‎2006.

אליעזר כהן:
אני מציע שזה יהיה הדבר הבא, שיאשרו ענידת סרט במקום אפוד.

היו"ר אמנון כהן:
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' ‎70) (אפוד זוהר - חובת החזקה ושימוש), התשס"ה-‎2005, אושרה לקריאה שנייה ושלישית, עם התיקונים.

תודה רבה.
קישור לפרוטוקול הועדה המלא: כאן

11 תגובות:

 1. אני מציע שינהיגו תקנה שכל עובדי מדינה יסתובבו עם כומתה ועליה מדחף מסתובב. בכל עת, גם במיטה.

  השבמחק
 2. אני מעריץ מספר אחד של הגשש החיוור המערכון הזה עולה על רוב המערכונים שלהם
  כמו השיר של הגשש עובדים עלינו ישר בעיניים

  השבמחק
 3. עצוב לי שאלו הם האנשים שמנהלים לי את המדינה :(

  האיש מבפנים.

  השבמחק
 4. אכן גדול!
  יש להם זמן גם לזה אחרי שסיימו להתלבט ובסופו של דבר להצביע על הגדלת המשכורת שלהם...

  דניאל

  השבמחק
 5. עכשיו הבנתי איך קידוחי הגז מזהמים את הים כשגלעד ארדן הוא השר לאיכות הסביבה,
  ואין אף מילה...
  ובכלל, בתקופת כהונתו, קודחים וחופרים את כל הארץ והים וגורמים נזקים איומים לסביבה.
  גם לים המלח.
  לא ייאמן, ממש.
  מיכל

  השבמחק
 6. אגב, האפוד הצהוב עשוי מחומר זרחני רעיל!
  מתוך פוסט בפייס:

  "בקיצור, עלה אותו מרצה, מטעם חברת "גלעד יחסי ממשל ולובינג", והתחיל לספר לנו בגאווה על "ההישג הכביר שלהם" - העברת חוק האפוד הצהוב ברכב.
  הוא סיפר שפנתה אליהם חברת 3M (שהיא קונגלומרט רב-לאומי אמריקני המפתח ומייצר אלפי מוצרים שונים בתחומי התעשייה, הבטיחות והמיגון, האלקטרוניקה, התקשורת, המשרד ובית, רפואה, אבטחה, ננוטכנולוגיה, אנרגיה חלופית, בנייה ירוקה ועוד), כי הם "נתקעו" עם מלאי עצום של חומר זרחני צהוב רעיל ומסוכן במחסנים, ועלויות האחסון הגרנדיוזיות הסופר-יקרות של החומר עקב ההגבלים המיוחדים שחלים על אחסון חומר מסוכן מסוג זה, גבוהות במיוחד ויקרות מאד והם חייבים להפתר מהכמות האדירה הזאת איכשהו במהרה. ישבו החבר'ה הנחמדים, וחשבו כיצד אפשר להפתר מכמות ענקית כזו של החומר המסוכן בצורה שתהיה רווחית. הבעיה היתה שכמות החומר היא כל כך גדולה, שלייצר ממנו מוצרי-צריכה פשוטים ונחמדים לא יעזור וישכנע את הציבור לרכוש מספיק ממנו.

  מה הפתרון?...
  התגאה המרצה האורח - שהם מצאו דרך "לדחוף" לכל הציבור בישראל מוצרים מהחומר הזה. ולא סתם לדחוף - הם מצאו דרך **לחייב ולעגן בחוק** את זה שנקנה אותו. כך נולד לו "חוק האפוד הצהוב", בטענה שהאפוד עוזר לצמצם פגיעות של אזרחים שתקועים עם רכבם(?) בשולי הדרך (מדובר על מספר שלא עולה על כמה עשרות בשנה - בשונה מאינסוף מפגעים אחרים בדרכים שגורמים לתאונות ולפגיעות שהממשלה יכלה לפתור).

  עכשיו - 3M יכלה בכייף לדחוף לכל הציבור בכח מוצר שמיוצר מהחומר שהיא נתקעה איתו, ולהרוויח מלא כסף על הדרך - כי הציבור חייב לקנות, זה חוק..

  שאלתי: "מה עשיתם כשהתחילו עסקים אחרים וחברות אחרות לייבא אפודים זוהרים?"
  לפני שהספיק לענות לי, אמרתי לו: "תן לי לנחש. אכפתם בטח איזשהו חוק מסוים נוסף, תקן כלשהו, שמחייב סטנדרט מסויים לאפוד הזוהר - שבמקרה עונה 100% למוצר של הלקוח שלכם ופוסל את כל השאר."
  תשובת המרצה היתה (ניחשתם נכון): "זה בדיוק מה שעשינו".

  עכשיו כולנו "סגרנו פינה" ל-3M עם החומר הזרחני שהם נתקעו איתו וכל החבר'ה בסיפור הצליחו לעשות עלינו קופה - פשוט כי דחפו לכולנו במדינה אפוד זוהר ברכב."

  השבמחק
 7. http://www.themarker.com/wallstreet/1.1857598

  כתבה מדה-מרקר על התחלה של פגיעה בעצמאות הבנק המרכזי של יפן, זה לאו דווקא קשור לפוסט למעלה אבל משתלב האתר כולו

  השבמחק
 8. הדיון הזה בסדר גמור סתם נתפסים לקטנות.

  לפני ששואפים מאנשים שיהיו מקצוענים צריך לדרוש מהם שיהיו בסדר.
  הם הצליחו להבין שיש בעיה של אחסון באופנוע רק מסיעור מוחות
  ומבלי שלאף אחד מהם יש אופנוע זה יפה מאוד.

  מה שכמובן גרוע זה הקנוניה שאירגן גלעד ארדן.
  מה שעוד יותר גרוע זה שמחיבים לנהוג עם קסדה,זה הבעיה הגדולה.

  לסיכום הם מקצועיים בדיוק כמו ממוצע העובדים הבעיה היא כמובן
  למי הם נאמנים?

  השבמחק
 9. זה מצחיק עד דמעות אבל נראה סביר

  השבמחק
 10. לקטנועים ישנים יש גלגל רזרבי

  השבמחק