יום חמישי, 25 בדצמבר 2014

תסבוכת הגז: "כשטיפש אחד זורק אבן לבאר אלף חכמים לא יוכלו למצא אותה"

מאת: אמנון פורטוגלי

את התסבוכת שבישלו לנו שרי האנרגיה והממונים על הנפט בעשור האחרון מנסים עכשיו להתיר אבי ליכט ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ודייויד גילה הממונה על רשות ההגבלים העסקיים. מצד אחד אסור להשלים עם הכוח העצום שצברה קבוצת תשובה ומצד שני לא בטוח שפירוק המונופול שלה הוא הפתרון הנכון. מה האפשרויות שנותרו לגילה כדי לפתור את הקונפליקט הבלתי אפשרי הזה?


בספטמבר 2007 נחתם הסכם בין רציו והשותפויות דלק קידוחים ואבנר לפיו תעביר רציו לדלק ואבנר 70% מהזכויות שלה בהיתר רציו-ים בו נמצא לוויתן. בהמשך, בינואר 2008 צורפה גם נובל אנרגי.
רציו ציינה בהודעותיה לבורסה לגבי שני ההסכמים כי ההסכם מותנה בתנאים שעיקריהם מפורטים להלן:
- אישור הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות להעברת הזכויות.
- אישורי דירקטוריון השותף הכללי בדלק קידוחים, באבנר וברציו.
- אישור המפקח על פעילות השותפות ברציו או אישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות
- ההשתתפות ברציו (ככל שיידרש).

נראה שלדעת השותפים בעיסקאות לא היה צורך לקבל אישור להן מהממונה על ההגבלים העסקיים, מה שנקרא "פטור מהסדר כובל". דלק, אבנר, רציו ונובל לא פנו לממונה על הגבלים עסקיים כדי לקבל אישור כזה והממונה מצידו לא עשה דבר. שותפות לוויתן אף לא ביקשה לפני הקידוח פטור מהכרזה על הסדר כובל, שהיה מאפשר לשותפים בלוויתן לשתף פעולה בפיתוח המאגר ובשיווק הגז שבו. שותפות תמר הגישה בקשה כזאת, שאושרה ב–2006 על ידי רשות ההגבלים.
בהבדל מדעתם של השותפים בלוויתן, הממונה על רשות ההגבלים העסקיים חושב אחרת. גילה ניהל במשך תקופה ארוכה משא ומתן עם דלק ונובל כדי לפתור את הבעיה והשבוע הודיע שהוא שוקל מחדש לקבוע שכניסת דלק ונובל ללוויתן הינה הסדר כובל שלא קיבל את אישור בית הדין.


מעבר לבעיה המשפטית וכפי שכותב ליכט, גם מעבר לבעיה של צבירת הכוח הפוליטי על ידי מונופול הגז, יש להבטיח שהמונופול לא יגבה מחירי גז מופקעים. אציין את חוות הדעת שגיבש סרג'יו אסקארי, לשעבר יו"ר רשות החשמל והגז של איטליה, עבור רשות החשמל הישראלית. לפי אסקארי, מחיר הגז הטבעי בישראל כפול ממחירו בשוק תחרותי. התשואה שרושמים בעלי מאגר הגז תמר תגיע ל–23%, כפולה מהתשואה הממוצעת בעולם קידוחי הגז וניתן להוזיל את הגז הנמכר בישראל באופן מיידי ב–25% מבלי לפגוע בכדאיות הכלכלית של מיזמי הקידוחים. בכך יהיה ניתן לחסוך כ-50 מיליארד שקל מיותרים שיגבה מונופול הגז מהציבור הישראלי עד 2030. אפשר גם להתייחס לוועדת ששינסקי שהגדירה למעשה מחירי גז מופקעים - כאלו שנותנים למונופול תשואה על ההון הגבוהה מ-14%.

מה ניתן לעשות?
ההחלטה של הממונה על ההגבלים יכולה להביא לחיוב דלק ונובל אנרג'י למכור אחד משני המאגרים הגדולים, לוויתן ותמר. וכאן יש מספר אפשרויות שיהפכו בסופו של דבר את שותפות הגז בין דלק ונובל אנרג'י לדואופול או לטריאופול.
אף אחת מהאפשרויות האלו לא יביאו להורדת מחירי הגז. דואופול או טריאופול טוב ועדיף על המצב המונופוליסטי הנוכחי, אך לא בהרבה והוא לא יוביל להורדת מחירים. בכל מקרה הנסיון בעולם והתיאוריה הכלכלית מורים שאין תחרות של ממש בין חברות בדואופול. בנוסף, בתרחישים אלו יהיה צורך לפתור את הבעיות הקשורות בשליטת דלק ונובל אנרג'י במערכת הטיפול בגז, הדחיסה שלו והובלת הגז לארץ.

האפשרויות האלו אינם מתאימים לבעיה הבסיסית העומדת בפנינו, שיש לה מספר היבטים:
* האופי של מאגרי הגז שעומדים לרשות ישראל. מאגרים אלו נמצאים בים העמוק, הקידוח בתמר בוצע בעומק מים של 1,680 מ' והגיע לעומק של 4,900 מ'. כתוצאה מכך נדרש ידע ברמה גבוהה והשקעות בהיקף עצום לזיהוי מיקומם של שדות הגז, לקידוח, לפיתוח השדות, ולשינוע הגז. עלות הקידוח הראשון בתמר נאמדת בכ- 150 מיליון דולר, והיקף ההשקעות לפיתוח השדה וחיבורו לישראל בכ-3 מיליארד דולר. אין הרבה תאגידים בעולם שיש להם את הידע, היכולות המקצועיות והפיננסיות כדי לגלות, לפתח, להפיק ולספק גז ממאגרים כאלו וסיכוי נמוך מאוד שיהיה מספר רב של מתחרים בתחום.
* השוק הישראלי לגז טבעי קטן יחסית ולמעשה הוא כבר סגור בהסכמים לאספקת גז עם כל הלקוחות הגדולים כמו חברת החשמל ואחרים. מדובר בהסכמים לטווח ארוך של עשר שנים ויותר. במצב זה לא ברורה מה המשמעות של תחרות בשוק הישראלי כאשר 'הסוסים כבר ברחו מהאורווה'.
* ייצוא הגז מישראל מחייב השקעות נוספות בהיקף של מיליארדי דולרים. בהתחשב בהתפתחויות האחרונות ובעודפי הגז והנפט בשווקי העולם, לא ברור שיש שווקים לייצוא הגז הישראלי אלא דרך מצרים עם מתקני ההנזלה הקיימים שלה. דרך זו עלולה להיתפס כמשענת קנה רצוץ, שכן יתכן ותיסגר בתוך זמן קצר עם חזרה לפיתוח מאגרי הגז המצריים שהושבתו.

בהתחשב במגבלות אלו, יתכן שאין טעם לדרוש את פירוק השותפות בין דלק ונובל אנרג'י. במקום זה יש לקבל את עובדת קיומו של המונופול ולהשקיע מאמץ בדרכי הטיפול בו כמונופול. מומלץ לנקוט בשילוב של שתי פעולות:
1. מכר בנפרד של הגז בתמר ובלוויתן כך שכל שותף יהיה אחראי על חלקו במאגר.
2. פיקוח על מחירי הגז. אם בדרך ישירה, או בדרך של שינוי ברמת 'היטל רווחי היתר' כך שההיטל יהייה ברמה של 80% כאשר מחיר הגז גבוה ממחיר המטרה. מחיר המטרה יכול להיות מחיר גז לפי חוות הדעת של אסקארי לעיל, או מחיר הנותן תשואה על ההון של 14%. או מחיר הצמוד לאינדקס של מחירי גז בארצות מסויימות כפי שמציע פרופ' ששינסקי:
"צריך להגיע למטרה העיקרית של הפעילות הרגולטורית, שמחיר הגז במשק לא יסטה בצורה משמעותית מהמחירים שישררו במדינות עם היקף מאגרים דומה לשלנו לקבוע מדד של מחירים בעולם, על ידי צוות מקצועי שייתן את הדעת לממוצע משוכלל בארצות רלוונטיות לנו מבחינת כמות הגז ויקבע הצמדה למדד כזה. זה תחליף מיידי לפיקוח ופותר את הבעיות של פיקוח."
יתכן ויהיה צורך בפתיחת ההסכמים הקיימים לאספקת גז ללקוחות בישראל, לקביעת מחיר גז נמוך יותר ולביטול כל סעיפי ההצמדה השונים למטבעות, למחירי נפט וכו'. הממשלה יכולה וצריכה להשתמש בכוחה כדי לעשות זאת 'בצורה וולונטרית'.

אבל יש סיבה אחת טובה וחשובה, שהצביע עליה אבי ליכט לטיפול במונופול הגז והיא הכוח הפוליטי של קבוצת תשובה. כפי שכותב ליכט: מעבר לפגיעה בתחרות בתחום הגז, החשש הוא מן העוצמה הכלל-משקית של דלק, זהו חשש החורג משאלות של מחיר ותחרות לעבר תחומים אחרים של יכולת השפעה על תהליך קבלת ההחלטות במשק.
לצורך זה יש לשקול בחיוב את האפשרות לרכישה כפויה של זכויות השותפים בתמר ו/או בלוויתן ע"י הממשלה. השותפים יקבלו מחיר הוגן שישקף תשואה של 11% - 14% על ההון שהושקע. הממשלה תוכל אז לפתוח בהסכמה את החוזים עם רוכשי הגז בישראל, לבטל את ההצמדות השונות ולקבוע מחירי גז חדשים שישקפו את מחיר הגז ה'נכון'.


הכותב הוא חוקר במכון ון-ליר ובמכללה החברתית כלכלית

22 תגובות:

 1. הממונה על ההגבלים ביצע מגה פיגוע בכלכלת ישראל וביחסי החוץ שלה וצריך לעמוד לדין על פשעיו.

  השבמחק
  תשובות
  1. למה רק מגה פיגוע? למה לא"דינוזאור מפלצתי של סופר נובה"? לא, לא עפת על עצמך בכלל...

   מחק
  2. 01:36, יקירי, לעשות "מגה" מהלכים עסקיים בתחום האנרגיה של מדינה שלמה ללא קבלת אישור הממונה על ההגבלים (להזכירך, גם 2 קיוסקים שרוצים להתאחד צריכים את אישורו!!) הם הפושעים האמיתיים.

   מחק
  3. פעילות של הממונה היא לפי החוק, אין כאן שום "פיגוע" - זה סתם הזנייה של השפה. אם מדברים על "פיגועים" תסתכלו על שטר החזקה שקיבל לוויתן, במקרה של פיגוע בתמר, או סתם תקלה, הגז ימשיך לזרום למצרים, והישראלים ישבו בחושך. שטר החזקה נותן פטור להסכמי ייצוא מפני לקיחה לפי חוק הנפט. לגבי יחסי החוץ של ישראל - מי שרוצה לבסס אותם על ייצוא גז- לא מבין הרבה לא ביחסי חוץ ולא בגז. גז יכול גם לפגוע ביחסי חוץ ולא רק לעודד אותם.

   מחק
 2. או שלחילופין אפשר להוציא לאזרחים את היד מהכיס ולתת למי שרוצה להתעסק בזה להסתדר לבד.

  תלוי איזה מקור אתה שואל, אבל בגדול אבטחת אסדות הגז עולה בערך חצי מילארד שקל בשנה + 3-4 מילארד שקל רכישת ציוד. ההוצאות מתחלקות בין 50\50 לכמעט 100% במימון הממשלה (כלומר, מכספי האזרחים). אני בטוח שיש עוד הוצאות שממומנות מכספים הנגזלים מאיתנו (למשל: כספי הפנסייה שלנו שנדחפים בכח לידיו של תשובה)

  בקיצור, תשובה יכול לקדוח, תשובה יכול למכור אם ורק אם תשובה יעשה הכל מכיסו. במקביל הממשלה צריכה להפסיק לעשות מה שהיא עושה בד"כ - וזה ליצר נזק ע"י "פיקוח".

  השבמחק
  תשובות
  1. צודק במאה אחוז

   מחק
  2. נזק של מונופול שמוכפף חוקים ומשחד פוליטיקאים ורגולטרוים - לא פחות גרוע מנזק של ממשלה. תשובה בכל מקרה לא משקיע "מכיסו" גם אם לא היה מגייס את הכסף - הוא הרי קיבל נכס ציבורי - את הגז שלנו שחיכה שם מיליוני שנה. בלי "התערבות ממשלתית" אי אפשר לקבוע מראש שדווקא תשובה זכאי לגז הזה. ובלי "פיקוח" המשמעות היא בין היתר חשיפה למונופולים וחשיפה לנזקים אחרים כמו אסון סביבתי.

   מחק
 3. עד מתי יתמכו "שוק חופשי" בכל מחיר?
  כאילו לא רואים שהשיטה דפוקה? כאשר מישהו מגיע למקום מסויים המנגנון נדפק והוא מקבל משמעותית יותר כוח ממה שאמור להיות לכל אדם פרטי!
  אולי כל התיאוריות האלה עובדות בעולם מושלם.. אבל העולם של שחיתות ואינטרסים?
  חייבם לפקח על אנשים שמשתלטים על עוד ועוד משאבים של המדינה...
  מה יהיה הטעם במדינה, אם הכל יחולק לתשובה א ב וג ?
  מי אז יחזק לכם את השוק החופשי??
  זה נחמד שיש אידיאל ללכת אחריו אבל אסור להיות עיוורים!
  ראש בקיר לא עובד...

  השבמחק
  תשובות
  1. אין שום קשר בין מה שקורה פה לשוק חופשי, כי לא מתקיים שוק חופשי בשום מקום בארץ. יש מעט ענפים חופשיים יחסית (הסימן ההיכר שלהם שהם משגשגים ומיצרים ערך הן ללקוחות והן לבעלי העסקים - למשל: חלק גדול מההיטק)

   הבילבול הוא מובן, אבל מדובר ב crony capitalism (שלטון המקורבים\חלוקת כספי ציבור לחברים\רווחים פרטיים הפסדים ציבוריים ועוד כל מיני שמות)

   מחק
  2. מה שקורה פה זה בדיוק קפיטליזם ושוק חופשי הבעיה היא שבמציאות הוא עובד הרבה יותר גרוע מאשר בתאוריה, בדיוק כמו הקומוניזם. הקומוניזם בתאוריה הוא דבר נפלא אבל במציאות זה לא כך.

   galgal21

   מחק
  3. ממש לא. יש לקבוצות מסויימת לקרוא לזה שוק חופשי כדי שההמון ירוץ לממשלה לפיתרון, בעוד שהממשלה היא הבעיה. למעשה, מדובר במשהו המזכיר כלכלה פאשיסטית (כלומר, יש את מעמד השליטים וכל השאר).

   הנה הגדרה אחת לשוק חופשי מויקיפדיה (אתה מוזמן לחפש אחרות): " כינוי לשוק, שבו כל ההחלטות והפעולות הכלכליות של פרטים (ביחס להעברת כסף, מכירה וקנייה של טובין ושירותים וכדומה) מבוצעות מרצון (באופן וולונטרי) ולא בכפייה."

   קל להראות שזה לא אפילו קרוב ללהתקיים (למשל: חובת הפרשה לפנסייה, תשלום מיסים, ביטוח לאומי והרשימה עוד ארוכה)

   מחק
  4. כל עוד יש אנשים שהתעשרו בצורה בלי רגילה מהשיטה הנוכחית לא ניתן לעבור לשיטה נקייה של שוק חופשי כי הוא דה-פאקטו ישלט ע"י בעלי הממון החזקים ביותר ולא ישאיר לאף אחד סיכוי.
   כדי להציל את השוק החופשי יש לעשות הגבלים על השחקנים החזקים ביותר.
   אירוני משהו...
   אני חושב שקצת עפת עם כלכלה פאשיסטית, אני חושב שמרוב בליל של קפיטליזם/קפיטליזם ניו ליברלי/סוציאליזם(רווחה)/סוציאל דמוקרט נוצר פה שקשוקה. לא שיטה ולא נעליים.
   פאטצ'ים על פאטצ'ים.... משאיר מלא חורים לשחקנים החזקים בשוק לנצל...
   צריך לעשות ריסט מוחלט לכל העסק, לקבוע קו אחיד וללכת בעקבותיו.
   מן הסתם, לא יודע כמה זה אפשרי בכלל...

   מחק
 4. עם כל הבלגן הזה כמעט שכחנו את הקומבינות של אהוד ברק...
  או שאולי זו שחיתות גדולה מדי בשביל להיענש, על משקל הבנקים בארה"ב.

  אני חושב שאהוד אולמרט צריך להיות עד מדינה, בכלל כל אדם אשר מחזיר חלק מהכסף שגנב ומפיל 2 גנבים גדולים ממנו - צריך להיות עד מדינה.

  בדרך זו - תוך שנה אנחנו מעבירים את ישראל ניקיון יסודי!

  השבמחק
 5. עדיף שהגז יהיה קצת יקר, ושישראל תצטייר כמקום חופשי עבור משקיעים זרים מאשר ההיפך. עם מחירי גז מופרזים נסתדר. עם מצב שבו ישראל מצטיירת לעולם כוונצואלה שנייה, שבה מילה אינה מילה, הסכם אינו הסכם ופופוליזם בלתי מרוסן שולט - נתקשה להסתדר.

  השבמחק
  תשובות
  1. מקום חופשי זה אחלה.
   מקום חופשי ונקי זה עוד יותר טוב.
   אני לא חושב שאנחנו בתור מדינה רוצים עוד כמו תשובה ודומיו...
   אתה אומר ונצואלה... אני אומר אולגרכיה רוסית ...
   אולי אני קצת טועה באנאלוגיות אבל אני מקווה שהנקודה ברורה.

   מחק
  2. חפש את עמוד הפייסבוק של האגודה לאיכות השלטון. הם אומרים שם מה איכות ה"הבטחות" למשקיעים. לא היה שום הסכם. זה ספין של תשובה וחבריו בעיתונות. מישהו רוצה שנאמין שלתשובה וחבריו הובטח שהם יהיו מונופול, מעל לחוק. אולי בגלל שכל כך הרבה חוקים ותקנות כבר הופרו למען תשובה. גם עבור משקיעים זרים - מי ירצה לבוא למקום מושחת שבו השוק מכוסה על ידי מונופול חזק שהשלטון דואג לו בכל מחיר? מי יכול ורוצה להתחרות במציאות כזו (כאשר שני המאגרים הכי רווחים ורוב החוזים השמנים כבר בידי המתחרה המונפוליסטי שלך )?

   מחק
 6. תודה לכותב! סוף סוף סקירה והסבר רגוע ומלמד על הסביבה הרועשת הזו. עשית לי סדר בראש, תודה.

  ולתוכן עצמו - אשמח לשמוע מהקוראים איך באופן ישיר אנחנו ניפגע מהמהלך. כלומר, לדעתי, אין אפשרות שדבר כזה יקרה ללא יד מכוונת של רוה"מ. אז מה הקאטץ? מה אני מפספס? רוה"מ לא יפגע בתשובה או שאני מפספס משהו ואדלסון קשור להכל בעקיפין?

  השבמחק
  תשובות
  1. הנה איך זה עובד.
   1. הממשלה נוטלת כספים מהאזרחים (ידוע גם כ"מיסוי")
   2. המושלים מעבירים כספים לתשובה. התירוצים הספציפים לא חשובים. למשל: מימון ישיר של מילארדי שקלים לאבטחת המפעל קידוח של תשובה, מימון עקיף ע"י כפיית פנסיה על התושבים (תשובה בעלים של הפניקס).
   3. המושלים אז רוצים לקבל חזרה טובות הונאה (הרי הם שדדו אותנו וחלקו את השלל עם תשובה). באופן פרטי הם אולי מקבלים "תרומות" בבחירות הבאות או תפקיד בכיר בסיום תפקידם בכנסת. במישור הכללי הם דורשים ממנו כסף (מס) כדי לממן את המנגנון ה"דמוקרטי".

   לסיכום, אנחנו משלמים והם מתחלקים בכסף שלנו. היחידים שלא רואים כלום מזה הם אנחנו. במילה אחרת - ביזה

   מחק
 7. אתם יודעים מה? יש במילים של דויד גילה משהו. כי למעשה לחברת חשמל אין ברירה. והוא רוצה שלחברת חשמל תהיה ברירה במקרה הצורך להחליף שחקן אחד בשחקן אחר, כמו שאנחנו מחליפים בזק ב-HOT, ולהפך. אבל איפה דויד גילה טעה? הוא טעה בזמן. כי כאשר שי לך למשל "תמר" נגיד אותו "בזק", אז לוויתן כלל עוד לא קיים, זאת אומרת HOT עוד לא קמה בהתאם למשל. אז לכן אין במה לחלוק. יותר מדי מוקדם. ובזה הטעות היא עוד יותר חמורה מקוון למעשה הוא אפילו לא נתן צ'נס ללוויתן. אני ב-100 אחוז בטוח שאוצרות של "תמר" יספיקו ל-ישראל לפחות ל-10 שנים. אבל השאלה מה יהיה לאחר מכאן? וחוץ מזה אם שותפות יילכו בדווקא אז נראה לי חברת חשמל תצטרך לייבא את הגז מחו''ל. ולא רק מיסים אלא כלום אף אחד לא יקבל. משפט כן, מיסוי רק בחלומות....

  השבמחק
 8. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

  השבמחק
 9. יש דבר אחד שכולם שוכחים, האסדה הזאת צריכה אבטחה. זה כנראה בסדר גמור שנקנה ספינות מלחמה במיוחד כדי להגן על אסדות הגז, שבחורים צעירים יסכנו את חייהם בשביל הדלק של תשובה בשירות חובה כפוי אבל שאת הרווחים הוא יקבל בעצמו. אני מצרף מאמר חובה של עידן לנדו בנושא. הוא איש שמאל קיצוני אבל גם אם מנכים את הדעות שלו מהפוסט נשאר מספיק:
  http://idanlandau.com/2012/09/24/how-israeli-gas-was-swallowed-up/

  השבמחק
 10. תמשיכו לריב, הדלק ימשיך לרדת, מחירי החשמל הסולארי ימשיכו לצנוח, לבסוף עם ישראל יישאר עם גז באוויר ורווחים אין, לא ליזמים, לא לממשלה ולא לאזרחים. כנראה מצב השחיתות והטימטום שיש ביניהם קורלציה הרסנית יביאונו למצב שבו כולם רבים וכולם מפסידים וכל האוצרות ירדו לטימיון.

  השבמחק