יום שני, 7 באפריל 2014

מחקר חדש חושף: לא קיים בסיס חוקי לפעילות הבנקים בישראל

מאת: אורי ירון ,בועת נדלן

האם לא קיים שום בסיס חוקי לפעילות העיקרית של מערכת הבנקאות בישראל ? הנתונים הבאים לא מותירים מקום לספק.


בשנת ,1996 שלוש שנים לאחר שהחל את עבודתו כסוכן מיוחד ברשות המיסים האמריקאית ה- IRS. שמע הסוכן ג'ו בניסטר תכנית רדיו בשיתוף מאזינים. פורמט התכניות הללו שהקדימו את פרוץ האינטרנט והרשתות החברתיות היה נפוץ מאד בשנות התשעים והיה סוג של תקשורת חברתית של אותם הימים.
בתכנית ,שמע הסוכן המסור מאזינה שטענה טענה שסתרה את כל הידוע לו על עבודתו ועל הבסיס החוקי של גביית המיסים בארה"ב. המאזינה טענה שלפי החוקה האמריקאית שמהווה את הבסיס החוקי בארה"ב, יש איסור לגבות מיסי הכנסה במקור והדבר נתון לשיקול דעתו של האזרח האם לשלם את המיסים מתוך התנדבות או שאולי לשמור את כספו לעצמו.
ג'ו בנסיטר שרק שלוש שנים קודם לכן נשבע אמונים בטקס רב רושם לשמור אמונים ולהגן על חוקת ארה"ב במסגרת עבודתו ,לא האמין למשמע אזניו. הרי אם הדבר נכון, הוא מבצע עבודה שאינה חוקית בעליל ,שסותרת את החוקה ואת שבועתו לשמור על החוקה האמריקאית.
הסוכן שמעיד על עצמו כפטריוט אמריקאי יצא למסע לימודים עצמי שלקח כשנתיים ימים, במטרה להוכיח לאותה מאזינה את טעותה ולהוכיח לעצמו שהוא אכן ממלא אחר הוראות החוקה במסגרת עבודתו. הממצאים אליהם הגיע לאחר שנתיים של מחקר עצמי לא נתנו לו מנוח. המאזינה כנראה צדקה. גביית מיסי הכנסה במקור אכן מנוגדת לחוקה. הצעד הבא של הסוכן בניסטר היה לשלוח בקשת תגובה מנציב המס הראשי בארה"ב ולקבל את תגובתו לטענה.
את שקרה אחר כך אפילו הסוכן בניסטר לא צפה מראש. הוא נשלח מידית לביתו ונשקו נלקח ממנו . הסוכן הפעלתן שהעז לשאול את השאלות הנכונות נזרק מהמערכת מידית. את סיפורו תוכלו לראות כאן ( מומלץ להתעלם מהמראיין הצעקן )

מדינת ישראל היא מדינת חוק
כל פעולה שלטונית אמורה להיות במסגרת החוק. חוקי המדינה מקיפים את כל מכלול הפעולות של המדינה כריבון ושל האזרחים. אפילו פעולות שברור לכולם שהן אסורות לפי כל כלל וחוק מוסרי ואנושי ,כלולות בספר החוקים.
בספר החוקים יש חוקים שאוסרים רצח, גניבה, וכו' ,פעולות שברור לכל אזרח שהן אסורות. גם חוקים שאינם מוכרים לאזרחים מחייבים את האזרחים ואת המדינה. ידוע לכל הכלל המשפטי שקובע, "אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש" .
חוקי המדינה מקיפים את כל מרחב חיינו. החל מהתחומים האישיים ביותר וכלה בדיני חברות, עבודה, תעבורה, יחסיים אישיים ומה לא. הכל כלול בספר החוקים הישראלי.
המוסד שמונה לחוקק את חוקי המדינה במסגרת הדמוקרטיה הייצוגית הוא בית הנבחרים, הכנסת. הכנסת היא הריבון. הוא מקור הסמכות. אפילו תקנות ממשלתיות חשובות חייבות לקבל את אישור הריבון, הכנסת. כל פעולה כלכלית משמעותית צריכה לקבל את אישור הכנסת. הממשלה אמנם מונתה על הביצוע אולם גם היא מחויבת לפעול בהתאם לחוקי המדינה . את החוקים קובעת הכנסת כנציגת אזרחי ישראל.

לפני כחמש שנים נסחפתי ללמוד את הנושא המוניטארי בישראל ובעולם ,למדתי את עקרונות השיטה הקיימת, את עקרונות השינוי, את מוקדי הכוח הקיימים ואת הדרך לשנות את המציאות. דבר אחד לא עלה בדעתי לבדוק. מהו הבסיס החוקי לפעולת המערכת הבנקאית. אפילו אני לא חשבתי לבדוק האם יש בכלל בסיס חוקי לפעולת המערכת בישראל. הייתי בטוח שאם רק אציץ בחוקי הבנקאות אקבל מיד עשרות דפים כתובים "בעורך דינית" מפוארת שמכסים כל צד בפעילות הבנקאית הקיימת.
לא חשבתי לבדוק את הסוגיה. עד לפני כחודש ימים....

חוק הבנקאות
חוק בנקאות (רישוי) הוא החוק הקיים המחייב את הבנקאות במדינה [קישור]. החוק שמחזיק 47 עמודים מגדיר את כל הפעולות המחייבות את הבנקאות בישראל, מגדיר את הבעלות על הבנקאות, את יכולתה להחזיק נכסים, את בעלי התפקידים וכישוריהם הנדרשים ועוד. בחוק יש התייחסות גם להגדרת הפעילות של הבנקאות בישראל או כהגדרת החוק.
"פרק ג': תחומי הפעולה של תאגידים בנקאיים וייחודם" תחת הגדרת תחומי הפעולה של התאגידים הבנקאיים ,סעיף 5 , מצוי וכמעט נחבא אל הכלים התפקיד החשוב ביותר של הבנקאות המודרנית " מתן אשראי".
כך במשפט ארוך של שתי מילים הגדיר החוק את תפקידה המרכזי של הבנקאות בישראל. "מתן אשראי".
לא כסעיף ראשון ואפילו לא במקום השני. רק כסעיף חמישי כאילו אומר לעצמו. עזבו אותי אני לא העניין כאן. יש לכם 47 עמודי חוק לקרוא. מה החשיבות המיוחדת של שתי המילים "מתן אשראי"...


חשבתי לעצמי. זה לא יכול להיות. אינני משפטן. לבטח אני מפספס כאן משהו חשוב. אין כאן התייחסות למקורות האשראי. אין כאן התייחסות לאופן הפקת האשראי. אין התייחסות לנזילות שלאחר חלוקת האשראי. כלום ,נאדא, שתי מילים " מתן אשראי".
הצעד הבא היה צעד מתחייב. פניתי לדוברות בנק ישראל לקבלת תשובה והתייחסות לעניין. השאלה ששאלתי את דוברות הבנק (שאגב עושה עבודה מצוינת ומגיבה לכל פניה) הייתה:
"בחוק בנקאות רישוי ,בהגדרת תפקיד הבנק סעיף 5 ,רשום "מתן אשראי" . אין בחוק הוראה לגבי מתן אשראי זה, האם הוא נעשה מהון עצמי של הבנק או מפקדונות הציבור או שאולי ממקורות אחרים. תחת איזה בסיס חוקי עובדים הבנקים בישראל אם אין בחוק הסבר או הנחייה לאופן בו הם אמורים לפעול."
עברו כעשרים ימים ותשובת דוברות הבנק הגיעה. את הפרשנות לתשובתם אשאיר בתחילה לכם.הקטעים החשובים והמיוחדים מבחינתי מודגשים.
"הבסיס לפיו עובדים הבנקים הינו מכלול שלם ומורכב של הוראות חוק, כללים שהוצאו מכוחם וכן, הוראות רגולטוריות בתחומי הניהול הבנקאי התקין, המדידה והדיווח הכספי והדיווח לפיקוח על הבנקים. הוראות אלו, מתייחסות בין היתר, לכשירותם של נושאי משרה בבנק, זאת, על מנת להבטיח כי הינם בעלי יושרה, כישורים והניסיון הדרש לכך. החוק איננו יכול ואיננו צריך לספק "מתכון" לפעילות בנקאית. אשר לשאלתך בעניין העיסוקים המותרים לבנק, כמפורט בסעיף 10(5) לחוק הבנקאות (רישוי), החוק אינו קובע מאיזה מקור יינתן האשראי, והבנק רשאי לתת אשראי מכל מקור, אלא אם כן נאסר עליו. כמובן שהמקור הטבעי שממנו נותן בנק אשראי הוא הפיקדונות."
סליחה... אתם בטוחים שזה מה שכתבתם על נייר רשמי של בנק ישראל. החוק במדינת ישראל איננו יכול ואיננו צריך לספק "מתכון" לפעילות הבנקאית... אם החוק לא צריך לספק "מתכון" ,מי צריך לספק את המתכון לפיו מתנהלת הבנקאות במדינה. האם הבנקאות היא מעל החוק? האם היא גוף עם חוקים משלו? האם הבנקאים הם שיקבעו את המסגרת ואת חוקי מתן האשראי לפי מצב רוחם? האם זה הגיוני שרווחת אזרחי המדינה תהיה נתונה בידי מנהלי הבנקאות שברצותם ינפחו קווי אשראי לענף הנדל"ן ,ינפחו בכך את מחירי הנדל"ן לרמות מטורפות, ימנעו צורך בסיסי מאזרחי ישראל ויעשו את כל זה ללא בסיס חוקי ברור? האם הפעולה הבסיסית ביותר של הבנקאות, יצירת כספי המדינה ,אינה צריכה להתנהל תחת חוקי המדינה?

המשפט המודגש הבא מסביר את רמת ההטעיה \ חוסר הבנה הקיים במערכת. העובדה שהבנקים הם יצרני הכסף במדינה איננה ניתנת לערעור יותר. היא הוסברה שוב ושוב על ידי מיטב החוקרים המוניטרים בעולם. דוגמת פרופ' מייקל קומהוף מקרן המטבע [קישור] ,פרופ' ריצ'רד וורנר ממציא המושג "הקלה כמותית" [קישור] ועוד רבים אחרים. היא קיבלה חיזוק ואישור סופי בהחלט במסמך המהמם של הבנק המרכזי האנגלי [קישור]. הבנק המרכזי הראשון בעולם ( כן כן משם הכל התחיל). אין ויכוח על העובדות. יש דיון על השיטה. יש ויכוח האם היא טובה, האם יש שיטה עדיפה עליה, את מי משרתת השיטה הקיימת, את מי היא מעדיפה ואת מי היא מקפחת.
אבל אין ויכוח יותר על אופן פעולת השיטה.
כך עובדת השיטה. הבנקים מפיקים את כספי המדינה כחוב כחלק מהליך מתן ההלוואות ( אשראי) . העובדה שבנק ישראל טוען עדיין שהאשראי הנוצר במערכת הבנקאית נוצר מכסף קיים , פיקדונות קיימים במערכת, היא עובדה מטרידה ביותר.
ישנן שתי אפשרויות ושתיהן גרועות כמעט באותה המידה:
האחת, הם באמת לא יודעים איך עובדת השיטה ( לא סביר ) והשניה היא שהם יודעים אבל עדיין מנסים לעצור את גל המודעות באמירות שאינן מתארות את המצב כפי שהוא ....

אולם העובדה המטרידה מכולן היא שעדיין לא קם ג'ו בניסטר ישראלי. ג'ו בניסטר שיקום מתוך המערכת. שיבין שאין באפשרותו לשרת את המערכת כפי שהיא מנוהלת כיום ושיהיה מחוייב לספר את האמת לציבור. ג'ו בניסטר ישראלי שיהיה בעל מעמד ודעה בקהילה הכלכלית במדינה. כזה שלאחר שיפתח את פיו, לא ניתן יהיה להמשיך ולספר לעם בישראל סיפורי מעשיות על אופן פעולת המערכת הבנקאית בישראל.

עד אז, אם לא הפנמתם את הפואנטה עד סופה. יש חשד סביר שהמערכת הבנקאית פועלת ופעלה ללא בסיס חוקי ולכן אולי ( לכאורה.. ) כל הפעולות בהן היא נקטה כולל חלוקת אשראי יש מאין תוך יצירת מצג שווא שהכסף המחולק נמצא ברשותה שניה לפני מתן ההלוואה.. כל הפעולות הללו בטלות לפי חוקי ההגיון וחוקי מדינת ישראל.

יש עורך דין בקהל...........

43 תגובות:

 1. תודה אורי, על מאמר מעולה וחשוב.

  השבמחק
 2. בפעם המיליון,
  הבנקים מחויבים ליחס הלימות הון ולכן יכולים לתת אשראי רק עד יחס מסויים לגובה ההון העצמי שלהם, מה שלא מאפשר להם "ליצור כסף יש מאין".
  ולא ברורה התפלספות הזו בנוגע ל - "בסיס החוקי". עכשיו ברצינות, מה חשבת שיהיה כתוב בחוק? המפקח על הבנקים ושאר הרגולטורים מוציאים אינסוף חוקים ותקנות, למעשה הרגולציה (חוקים, כן?) בישראל כל כך כבדה שהיא מונעת את האפשרות לשחקנים חדשים להיכנס לשוק הבנקאות. מה אתם רוצים? עוד חוקים? עוד הגבלות?

  השבמחק
  תשובות
  1. 1 יחס הלימת הון לא מהווה מגבלה על יכולת יצור הכסף/האשראי של הבנקים. זה לא תפקידו של היחס הזה וגם לא משתמשים בו לצורך זה. אם כבר שני המגבילים הפוטנציאלים הם יחס הרזרבה והריבית. אם תחקור לעומק (או תכנס ללפחות לאחד הקישורים במאמר) תגלה שמעשית גם הם לא מהווים היום חסם ליצירת אשראי של הבנק.
   2. אל תטעה: המפקח על הבנקים אינו מחוקק והוא לא נבחר ציבור . אמנם אפשר להתווכח עד לאיזה רזולוציה אמורים לרדת פרטי החוק אבל אפשר גם להסכים שחוק הבנקאות לא מגביל בכלום את פעילותם המרכזית של הבנקים. כך למשל נוצרה סיטואציה (מביכה משהו) בו בנק ישראל מטעה את הציבור לגבי מהות הפעילות המרכזית של הבנק היום .
   3. כל עוד יש מונופול על ייצור הכסף בארץ ל5 בנקים. כל עוד ניתן כוח כל כך גדול לגופים האלה - אי אפשר מלחמוק מהטלת חוקים ומגבלות מפורטות שיגנו על הציבור במקרה זה אלא אם אתה רוצה שהבנקים ישלטו לך כמעט בכל תחום בארץ (או שבעצם זה מה שקורה היום בהעדר חוק ברור..לא?).

   מחק
  2. יחס הלימות ההון בהחלט מגביל את יכולת הבנק לתת אשראי. למעשה המגבלות הרבה יותר מורכבות מזה. יש שלל מגבלות נוספות על כמה אשראי אפשר לתת, איזה אשראי, למי ואיך בכלל קובעים מה סך החבות של הבנק (אובליגו פחות פאסיבה ואיך מחשבים כל אחד מהם). אל תתפוס אותי בכל המונחים כי עברו כמה שנים מאז עבדתי בבנק :-P
   סתם דוגמא למגבלות קיימות: אי אפשר לתת ללקוח בודד אשראי מעבר ל - 5 אחוז מההון העצמי, אי אפשר לתת מעבר ל - 15 אחוז ללווה בודד (בדר"כ X חברות מאוגדות תחת אדם אחד), אי אפשר לתת מעל 25 אחוז לקבוצת שליטה אחת (מספר חברות בעלות קשר הדוק גם אם לא ניתן לקשרם ללווה בודד אחד) ואי אפשר לתת ל - 6 קבוצות השליטה הגדולות במשק מעל 125 אחוז מההון העצמי. וזה סתם בשלוף. מעבר לזה, הבנקים מחויבים בתוכנות סימולציה שמראות האם הם יעמדו במגבלות בהינתן שינויים מסויימים במשק, בהון העצמי ועוד (אני כתבתי חלק מהתוכנה הזו בעצמי) ואנ יבכלל לא מתחיל לדבר על אינספור דוחות מפורטים של כמה אשראי הולך לאיפה ומתי. מה רמת הסיכון, מה דירוג כל אשראי (גם פמיני של הבנק וגם של גוף חיצוני, BDI אם זיכרוני אינו מטעה אותי), דוחות ספציפיים לענפים בעייתיים כמו נדל"ן למשל ועוד.

   אבל יותר בפשטות, לבנק הפועלים למשל היה בנקודה X כ- 40 מליארד ש"ח הון עצמי וסך ההתחייבויות שלו עמד על כ- 300 מליארד ש"ח. בדרך כלל יש יעד להלימות הון שתהיה מספיק רחוקה מהמגבלה מה שמאפשר גמישות במתן אשראי ולכן זה נראה כאילו אפשר לייצר כסף".

   בנוסף, עושים כל מה שאפשר בשביל לשפר את המאזנים, למשל ע"י מחיקה חשבונאית של חובות שלא יחזרו, מה שלמעשה מפחית את החבות של הבנק ומאפשר לו להלוות עוד. הבנקים הרבה יותר מוגבלים במתן אשראי ממה שאתה חושב שנמצאים כל הזמן עם יד על הדופק בשביל לאפשר מרווח מספיק גדול מההגבלות.

   המפקח אינו מחוקק, הוא מוציא הוראות ותקנות וזה בסמכותו.

   אני מנסה להבין, העיה זה שיש מעט בנקים? כל הגבלה ורגולציה רק מרחיקה אותנו מאפשרות לבנקים נוספים. חוץ מזה, אתה יכול ללכת לשוק האמריקאי שם לא חסר בנקים, האם המערכת הבנקאית שם מושלמת? חוץ מזה, אם כל מתן אשראי זה יצירת כסף, אז אתה ממש לא מוגבל ל - בנקים, יש לך עוד חברות אשראי, חברות ביטוח וגופים נוספים שנותנים אשראי, אז ה "מונופול" מתרחב....

   יצא לי לראות מספיק סרטונים וקישורים בנושא, הרבה דמגוגיה וקשקושים ובסוף תמיד איכשהוא זה מגיע לזה שמשפחת רוטשילד ובני בריתם היהודים שולטים בעולם ומתכננים לשעבד את כולם למרותם ושהפד זה בעצם שלוחה סודית שלהם וכו. אז קצת קשה לי להתייחס לזה ברצינות.

   מחק
  3. אני ממליץ לך לקרא את המחקר הבא של אדמתי ועוד שלושה כלכלנים. הוא מסביר לפרטי פרטים מדוע יחס הלימת הון לא מגביל את מתן האשראי.
   אגב הטענה שהבנק לא מוגבל במתן אשראי היא עובדה שהעלתה מחלקת המחקר של קרן המטבע (זו שמפקחת להזכירך על השיטה על פיה עובדים בנקים בעולם).
   השוק האמריקאי אגב הוא דוגמא נהדרת לאיך בנקים גדולים "אוכלים" קטנים בקצב בילתי נתפס ומשתלטים על המערכת.

   מחק
  4. הנה המחקר:
   https://gsbapps.stanford.edu/researchpapers/library/RP2065R1&86.pdf

   מחק
 3. אז מה רע בכך? יש מדיניות שאין בהן צורך ביחס אשראי. מה הביעייה? מה אתה כל רוצה שהבנקים יעשו ומה מזיקים לנו הבנקים חוץ מזה שהם קורעים אותנו בעמלות נבלותיות שאין במדינות אחרות.

  אם אתה מרגיש כמו ג'ו בנסיטר תזכור שאלו שהוא יעץ להם גמרו בכלא על הונאה ועברות מס,

  השבמחק
 4. ההבנה שמקור הסמכות של הכנסת והממשלה היא פשוט העובדה שלהם יש את הרובה הגדול ביותר מפשטת את כל הדברים. יש מי שקובע את החוקים, ויש מי שמציית להם. אנחנו חייבים לציית כי פשוט יש אנשים חזקים מאיתנו. אותם אנשים, לא חייבים לציית כי אין אף סמכות מעליהם.

  http://shichruron.tumblr.com

  השבמחק
 5. הסיפור על חוקיות מס ההכנסה האמריקאי ישן מאד. בכל המקרים ביהמ"ש העליון זרק את התובעים מכל המדרגות. בעדינות, לא הייתי בונה על זה כמקרה מבחן.

  השבמחק
  תשובות
  1. יש לך איזושהי הוכחה לטענתך שביה"מ אכן לא קיבל את טענות התובעים (אגב, הם היו הנתבעים במקרים האלה, אם כבר)?

   מחק
 6. לבנקים נוח איזור הערפל של יצירת האשראי
  ותפסיק להפריע להם להרדים אותנו!

  השבמחק
 7. אורי ירון מעלה קוריוז חביב אך רק קוריוז. תארו לכם שוכן מחנה ריכוז הפונה לבית הדין בנירנברג (סיבוב ראשון) וטוען כי רק אבא שלו היה יהודי וע"פ חוקי היהדות הוא אינו יהודי ולפיכך יש לשחררו. סיכויו בתביעתו טובים יותר משל מי שינסה לעצור את הזרמת האשראי בטענה שאין בסיס חוקי לפעילות הבנקים.
  כשמדובר בשופטי נירנברג בסיבוב השני ידוע לנו מי על ספסל הנאשמים. אך כדי שמשפטי נירנברג סיבוב 2 יתרחשו צריך קודם לנצח את המפלצת.

  השבמחק
 8. 1. גו בניסטר הישראלי הוא רפי רותם.
  2. יש חוק האוסר זיוף כסף. אם אין חוק שאומר במפורש כי מותר לבנק לייצר כסף , אז ניתן לתבוע את הבנקים במיליארדים על זיוף כסף.

  השבמחק
  תשובות
  1. להבנתי מכיוון שקרן החוב מושמדת עם החזרתה , אז הבנק מייצר רק הכסף של הריבית , אך מייצרה מאוויר , מקרן זמנית שיוצרה והושמדה.

   מחק
  2. שמעון
   עד שהקרן מושמדת האשראי שהבנק מייצר משמש ככסף לכל דבר. לגבי זיוף כספים - בגלל שהחוק כלפיך כאזרח מאד ברור אתה תואשם בזיוף אם אכן תתנהל כמו בנק.

   מחק
  3. ערן,
   אז אם אין חוק מפורש שמאפשר לבנק לייצר כסף, אז אפשר לתבוע אותם על זיוף כסף

   מחק
  4. ואם תתבע בנק לצד מי אתה חושב יהיו הפוליטקאים (הממומנים ע"י הבנקים)?
   איזה עו"ד יעבוד איתך? (כולם רוצים את הביזנס של הבנקים)
   ויש סיכוי טוב שגם השופט נגוע באינטרסים? (הרי גם הוא היה פעם עו"ד - וגם הוא משתמש בשירותי הבנק)
   איך התקשורת תתיחס אליך (זאת הנהנת מתקציבי פרסום של הבנקים)?

   מחק
  5. ואיזה עו"ד ייצג נאצי ..... ?
   עו"ד רודף פרסום..
   ואם יש סיפור עסיסי ומביא רייטינג אז גם התקשורת תבוא
   ולמה ששופט יפסוק נגד דנקנר כשהוא מחזיק חצי משק.... ?

   מחק
  6. שמעון, מה שלא כתוב בחוק - מותר !!! כמו בנהיגה - אם אין תמרור עצור אתה יכול לנסוע :)
   אין כאן CASE חברים. אפשר ללכת לישון בשקט
   מיה

   מחק
  7. 21:40
   כתוב בחוק במפורש שאסור לזייף כסף. ייצור כסף ע"י גוף או אדם פרטי או מסחרי הוא זיוף כסף.
   אז אם לא כתוב במקום אחר במפורש שהבנקים מוחרגים מחוק זה, אז הם מזייפים כסף ועוברים על החוק.

   שמעון חש

   מחק
 9. אוקי. אתה פשוט תותח. עוד מאמר מעולה

  השבמחק
 10. הספר באזור 51. תגובה מצויינת. חבל שהעורך מפריד בין הדברים.

  השבמחק
 11. יש כאן שיח תמימים ומיתממים
  כל עוד הבנקים מפעילים את המערכת הפוליטית, מלווים למפלגות והחוב של המפלגות משרת את הבנק, לא יכול להיות שום חוק שיחוקק להסדרת פעילות הבנק בנוגע לאשראי.

  השבמחק
 12. לא הבנתי - איפה המחקר?... קבלת תגובה של הדובר ועלעול בחוק- זה מחקר?... אשראי מוזכר 68 פעמים בחוק. לא מבין מה הטענה בפוסט שלך...

  השבמחק
 13. מספיק לראות את הרכיב של הכנסות הבנקים על מנת להבין שהפעילות שלהם לא חוקית (לכאורה).
  שליש מתוך עמלות ומחצית מרבית - כלומר הבנקים מתקיימים מהיותם בנקים - הם לא תורמים כלום למשק.
  הם מס נוסף בלי תרומה לפיתוח הכלכלה.

  הרווחים שהם מדווחים כמובן לא כוללים את חגיגות השכר הפנימיות - למעשה ציבור שלם של אנשים שחי בגלל פכעילות שהיא לכאורה לא חוקית.

  השבמחק
 14. איכשהו אני לוקח מאמר ברצינות רבה יותר כשלא משתמשים במספר לא הגיוני של נקודות. זה שקיימות פסקות המסתיימות ביותר מ- 3 נקודות קצת הורס. מה גם שאין משמעות לשונית ליותר מ 3 נקודות.

  השבמחק
 15. בארה"ב זה נכון אך לא לגבי כל המיסים, יש סרט דוקו של אהרון רוסו בנושא מומלץ לראות

  השבמחק
 16. זו שטות גמורה לגבי המיסוי בארה"ב!! זה טיעון שחוק של הימין הקיצוני הפוליטי בארה"ב (המושמע בדר"כ אחרי הטיעון כי "אונס לא מוביל להריונות" או "אנחנו צריכים את הנשק כדי להתגונן מהממשלה")
  תהיו קצת רציניים כאן...

  השבמחק
 17. "מחקר חדש חושף"....
  אתה נורמלי? זה מאמר מחקרי זה? זו בדיחה.
  עם כותרת צהובה מהסוג של ה"כלכלה הלא אמיתית" שאתה מתנגד לה כל כך.
  אורי ירון מאוהב קשות בלשמוע את עצמו "חושף" את האמת.
  לפני חודש הוא הואיל בטובו להתחיל "לחקור" את חוקיות הבנקים. מיד אני שח אפיים ארצה בפני האינטלקט הכביר שסוף סוף הואיל להאיר פינה חשוכה זו בעומק מחשבתו המורכבת.
  גם פתרונותיו, שבהם הוא בעצמו רוצה להחליף את בנק ישראל ולהיות הדיקטטור החדש שמגדל כסף על העצים, הם פתרונות עבור אנשים, איך לומר בעדינות, ללא הבנה גדולה מדי.

  השבמחק
 18. ההסטוריון קארול קוויגלי
  http://en.wikipedia.org/wiki/Carroll_Quigley

  The powers of financial capitalism had [a] far-reaching aim, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. This system was to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements arrived at in frequent private meetings and conferences. The apex of the system was to be the Bank for International Settlements in Basel, Switzerland, a private bank owned and controlled by the world's central banks which were themselves private corporations.
  http://www.wanttoknow.info/articles/tragedy_hope_banking_money_history

  השבמחק
 19. אל תפסיקו להעלות דברים חשובים כל כך , יש כאן מגיבים ממומנים שמנסים להחזיר אותנו לישון , חייבים להתאמץ בכל הכוח, בכיוון אחד וממוקד. לשתף בפייסבוק !! ולדבר עם אנשים בכל מקום , ככה הם ישמעו את זה ממני , ואז ממכם , וזה יתחיל לחלחל לאנשים ..

  השבמחק
 20. הילדסיים, התחלת לצנזר תגובות? כתבתי תגובה תחת פוסט קודם ("תגובתו של מואב") והיא לא אושרה לפרסום.

  השבמחק
 21. לפי איזה חוק עושים בארץ ילדים?
  האים בחוק כתוב איך עושים ילדים? מי מפקח על כל אלה שעושים ילדים? מה אומר על זה בנק ישראל?
  האים החוק מספק "מתכון" לעשיית ילדים?
  פעולה גורלית וחשובה מאין כמותה לעתיד המשק איננה מפוקחת כלל!

  השבמחק
  תשובות
  1. כמעט
   יש חוק שאומר שאסור לגוף פרטי/מסחרי לייצר/לזייף כסף.
   אם אין חוק אחר שאומר במפורש שלבנק מסחרי מותר לעשות זאת , אז הבנק עובר על החוק ומזייף כסף.

   מחק
 22. מאמר מסריח מדמגוגיה , לאדם ספקן שבאמת רוצה להבין מה מדובר ואיך זה הגיוני שמשהו נעשה בלי גיבוי חוקתי במדינה דמוקרטית אין תשובה במאמר הזה אני מתנצל זו דמגוגיה . כמובן שהבורים מבינינו יגידו אמן והשתכנעו בקלות . אני כאדם ספקן וניטרלי לא מצליח למצוא במאמר הזה מספיק הוכחות שיהפכו אותי למאמין בדעה הזאת .

  השבמחק
  תשובות
  1. שאלת השאלות האם הבנקים מלווים את הפקדונות או פשוט מייצרים אשראי מכלום היא התחכמות.

   שורה תחתונה כמות הכסף/הלוואות גדלה בצורה מעריכית עד שיש נפילה משמעותית(לא מחזירים הרבה הלוואות) ואז שוב גדלה לשיא חדש.

   הניסיון להסביר לפרטי פרטים הוא עקר כי מדובר בלהטוטנות פיננסית.

   במקום לנפח את האגו,לנסות לרדת לפרטים ולשכנע מומחים ואינטלקטואלים בצדקת הדרך
   יש לדבר לאדם הפשוט.
   אם אי אפשר להסביר לילד בן 13 אז לא צריך להסביר בכלל.
   שורה תחתונה האדם ברחוב יקבע אם לשנות את השיטה ויש לפנות ישירות אליו בלי מתווכים.

   מחק
 23. פירוש המשפט: "החוק איננו יכול ואיננו צריך לספק "מתכון" לפעילות בנקאית" הינו כדלקמן:

  החוק אינו יכול להיות מפורט דיו. לשם כך יש תקנות וכן צווים.

  כמו שחוק בתי המשפט ובוודאי חוק יסוד השפיטה אינם אמורים לפרט את סדרי הדין וההליכים בבתי המשפט, אלא לשם כך יש את תקנות סדר הדין האזרחי. כך גם בכל תחום אחר. פקודת מס הכנסה ותקנות וצווים. חוק מע"מ ותקנות מע"מ. כל חוק מסמיך את הממשלה או גופים מסוימים להתקין תקנות או צווים.

  העדת שאינך משפטן, ולכן אמליץ בפניך ללמוד את המושגים: חקיקה ראשית וחקיקת משנה.

  לאור האמור, כל המאמר שלך הוא פשוט לא רלוונטי. הינך טועה ואף מטעה. זה לא שאין בסיס חוקי. אלא שכמו כל חוק אחר במדינת ישראל ואף במדינות אחרות, אין צורך לציין את הפרטים הקטנים בחקיקה הראשית, אלא בחקיקת המשנה.

  השבמחק
  תשובות
  1. אם אתה מכיר חקיקה משנית שמתירה לבנקים להדפיס כסף, ספר לנו עליה, תן פרטים, תביא מקור, סתם להגיד שיש זה לא חוכמה גדולה.

   מחק
 24. אני לא חושב שיש פה איזשהוא 'קייס בטוח', פשוט כי אני מתאר לעצמי שמן הסתם הבנקים דאגו לבטח את עצמם באיזה סעיף רגולציה משני שקבור באיפשהוא נידח ביותר, מתוך כוונה שאף-אחד לא ימצא אותו אפילו בטעות עד ליום פקודה, יום שבו יצטרכו לספק הסברים.
  מה שכן - אני חושב שלהושיב את הבנקים מול בימ"ש ולהכריח אותם לספק את הסבר המציאות הזו - יכול להיות דחיפה חזקה לפריצה למודעות של כל האזרחים. אפילו פה באתר - ה'מעוז' של תומכי השינוי המוניטרי - עדיין רואים מדי-פעם אנשים שלא קולטים את רמת אי-השפיות שבה המערכת מתנהלת היום.
  סחתיין עליכום!..

  השבמחק
 25. כדאי לזכור כי לבנקים יש סמכות (מנוצלת) לעקל רכוש ולזרוק לרחוב אנשים שלא מסוגלים לעמוד בהחזר החוב. לכן יש משמעות לחוקיותם.

  השבמחק
 26. אני מקווה שכולם מודעים לעובדה שחוק זה בסה"כ אוסף מילים על חתיכת נייר, ולא איזה משהו עם כח מיסטי.
  כדי לאכוף חוק צריך אנשים חמושים שיש להם אינטרס להעניש את מי שלא מתיישר עם החוק.

  מה שלא קיים ולא יהיה קיים במערכת הנוכחית זה אכיפה כלפי הבנקים - עטים וניירות יש בשפע

  השבמחק